Desenați bazele unui furtun extensibil Hozelock SuperHoze

Bazele extragerii: Aialanet S.L. (//www.hogarmania.com), în colaborare cu Hozelock, convoacă această extragere prin intermediul web (www.hogarmania.com), în conformitate cu următoarele baze.

DATE DE DATE:

Tragerea la sorți începe Luni, 5 iunie 2017 până duminică, 18 iunie 2017, ambele inclusiv. Pentru a participa la concurs este necesar să completați formularul și să răspundeți corect la întrebarea care apare.

CERINȚELE PARTICIPANților:

Pentru a participa la concurs va fi esențial aduna toate și fiecare dintre următoarele cerințe:

  • Reședința pe teritoriul național (Spania).
  • Să ai peste 18 ani.
  • Completați corect formularul cu datele și răspundeți la întrebarea care apare.

DOMENIUL TERITORIAL AL ​​CONCURSULUI:

National (Spania)

Premii:

  • 2 câștigători vor fi selectați.
  • Câștigătorii extragerii vor fi anunțați prin intermediul site-ului www.hogarmania.com în termen de 7 zile de la încheierea acestuia.
  • Premiul va fi trimis de Hozelock, după ce datele câștigătorului vor fi primite.
  • Premiul constă în:
  • 1 Furtun Extensibil Hozelock SuperHoze
  • 2 (două) furtunuri sunt trase pentru 2 (doi) câștigători, 1 (unu) pentru fiecare câștigător.

COMUNICARE CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI:

Aialanet S.L. (www.hogarmania.com) va contacta câștigătorul prin e-mail și în cele șapte zile lucrătoare după decizia juriului. Nerespectarea de către câștigător către Aialanet S.L. în perioada de 7 zile, aceasta va însemna pierderea dreptului la premiu.

ACCEPTAREA PREMIULUI:

Premiile care fac obiectul acestui concurs nu pot fi în niciun caz supuse modificării, modificării sau compensării la cererea câștigătorului. Acceptarea premiului de către câștigător implică în mod expres autorizarea organizației de a-și folosi public numele și imaginea, întotdeauna în legătură cu acest concurs, pierzând dreptul de a se bucura de premiu în caz de refuz. Acceptarea premiului este voluntară și nu condiționează și nu impune achiziția de niciun fel de produse sau servicii.

SCUTIRI:

Organizația este scutită de orice responsabilitate pentru daunele generate de utilizarea incorectă sau necorespunzătoare a premiului, care ar putea fi suferit de câștigător sau terți. Aialanet S.L. Nu va fi responsabil pentru pierderea, ruperea, furtul sau distrugerea premiului o dată livrat câștigătorului și nici pentru posibilele pierderi care ar putea apărea la trimiterea premiului către câștigător. Aialanet S.L. Este scutit de orice răspundere care rezultă din utilizarea și plăcerea premiului.

ELIMINAREA PARTICIPAȚIILOR:

În cazul în care Aialanet S.L. detectează orice anomalie sau suspect că un participant împiedică dezvoltarea normală a concursului sau manipularea incorectă a datelor, Aialanet S.L. poate elimina unilateral înregistrarea acelui participant.

Aceste comentarii care, în opinia Aialanet S.L. răniți imaginea sau interesele dvs. sau cele ale terților.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ȘI INTELLECTUALĂ:

Participantul declară și garantează că atât textul furnizat, cât și fiecare dintre elementele care îl compun, incluse sau utilizate în acesta, pot fi protejate de legislația de proprietate industrială și intelectuală, precum și utilizarea acestora prevăzută la Bazele concursului nu încalcă în niciun fel drepturile terților și, în special, drepturile de proprietate industrială și intelectuală. Participantul transmite și transferă către Aialanet S.L., drepturile de proprietate intelectuală asupra textului sau imaginii trimise, fără dreptul la vreo remunerație, precum și, dreptul la Aialanet S.L. le poate transfera unui terț într-un mod neexclusiv și temporar. Aialanet S.L. își rezervă dreptul de a publica numele participantului, imagine, interviu despre premiu, informații sau articole publicitare pe internet, presă, radio sau televiziune în scopuri promoționale în orice media din întreaga lume. Toate drepturile la concurs sunt proprietatea Aialanet S.L.

IMPOZITARE:

Fiecare câștigător va fi responsabil pentru respectarea obligațiilor fiscale și contabile implicate în obținerea premiului în scopul impozitării personale.

În conformitate cu reglementările din impozitul pe veniturile personale, premiul acordat pentru participarea la jocuri, concursuri, tombole sau combinații aleatorii legate de vânzarea sau promovarea de bunuri sau servicii sunt supuse reținerii sau depunerii în cont, cu condiția ca valoarea premiului depășește 300 de euro. În acest sens, se raportează că valoarea premiilor acestei promoții nu este în niciun caz mai mare de 300 de euro.

CLAUZĂ DE PROTECȚIE DATE:

Conform Legii organice 15/1999, din 13 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal, Aialanet S.L., vă informează că datele legate de formularul pe care ni l-ați furnizat, necesare pentru a participa la concurs, precum și celelalte date pe care le furnizați în caz de câștig, necesare pentru gestionarea concursului, vor fi incluse temporar în dosarele deținute de Aialanet S.L. , al cărui scop este gestionarea și controlul concursului. Odată terminate, aceste date vor fi șterse. Aialanet S.L. garantează adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura tratamentul confidențial al datelor menționate și vă informează despre posibilitatea de a face exerciții, în conformitate cu L.O. 15/1999, drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție, prin trimiterea unei scrisori către Aialanet S.L. Ref: Hozelock SuperHoze Extensibil Furtun cu C / Uribitarte nº 18 4, 48001 Bilbao.

CONSIDERAȚII GENERALE:

Aialanet S.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile acestui concurs, inclusiv anularea sa posibilă înainte de data de închidere a concursului ori de câte ori a existat o cauză justificată, angajându-se să comunice prin aceleași mijloace în care concursul a fost informat și cu suficient înainte de noile baze, condiții sau, după caz, anularea definitivă. Participarea la concurs implică acceptarea acestor reguli. Participarea la acest concurs implică autorizarea de utilizare a Aialanet S.L. a numelui și imaginii participanților, în cazul în care Aialanet S.L. necesare în comunicările publicitare cu privire la concurs, precum și autorizația de a publica numele participantului pe site-ul web Aialanet S.L. www.hogarmania.com. Acceptarea premiului de către câștigător este voluntară, renunțând la orice cerere împotriva Aialanet S.L. din acest motiv.

Lasă Un Comentariu