Desenați Bazele a 40 de suporturi de role de hârtie Foxy

Autor: Hogarmania

Bazele extragerii: BAINET COMUNICACIÓN.SA (//www.hogarmania.com), în colaborare cu Foxy, anunță extragerea prezentă prin intermediul web-ului (www.hogarmania.com), conform următoarelor baze.

Data extragerii:

Tragerea la sorți începe Luni, 8 octombrie 2019 până joi, 31 octombrie 2019, ambele inclusiv.

Pentru a participa la tombola:

  • Înregistrează-te pe portalul Bucătăriei www.cocinatis.com

Cerințe ale participantului:

Pentru a participa la tombola va fi esențial aduna toate și fiecare dintre următoarele cerințe:

  • Reședința pe teritoriul național (Spania). Cu excepția Insulelor Canare, Ceuta și Melilla.
  • Să ai peste 18 ani.
  • Înregistrați-vă pe www.cocinatis.com

Domeniul teritorial al extragerii:

National (Spania)

Premii:

  • 40 de câștigători vor fi selectați prin tragere la sorți dintre toți participanții care s-au înregistrat corect și au un e-mail.
  • Câștigătorii tombolei vor fi publicate pe site-ul www.hogarmania.com în termen de 7 zile de la încheierea acesteia.
  • Premiul va fi trimis de Hogarmania, după ce datele câștigătorului vor fi primite.
  • Premiul constă în: 1 suport pentru rolă de bucătărie exclusiv Foxy.

Comunicare câștigătorilor extragerii:

Bainet Comunicación S.A (www.hogarmania.com) va contacta câștigătorul prin e-mail și în cele șapte zile lucrătoare după decizia juriului. Nerespectarea de către câștigător la Bainet Comunicacion S.A. În perioada de 7 zile, aceasta va însemna pierderea dreptului la premiu.

Acceptarea premiului:

Premiile care fac obiectul acestui tiraj nu pot fi în niciun caz supuse unor modificări, modificări sau compensații la cererea câștigătorului. Acceptarea premiului de către câștigător implică în mod expres autorizarea organizației de a-și folosi public numele și imaginea, întotdeauna în legătură cu această tragere, pierzând dreptul de a se bucura de premiu în caz de refuz. Acceptarea premiului este voluntară și nu condiționează și nu impune achiziția de niciun fel de produse sau servicii.

Scutiri:

Organizația este scutită de orice responsabilitate pentru daunele generate de utilizarea incorectă sau necorespunzătoare a premiului, care ar putea fi suferit de câștigător sau terți. Bainet Comunicacion S.A. Nu va fi responsabil pentru pierderea, ruperea, furtul sau distrugerea premiului o dată livrat câștigătorului și nici pentru posibilele pierderi care ar putea apărea la trimiterea premiului către câștigător. Bainet Comunicacion S.A. Este scutit de orice răspundere care rezultă din utilizarea și plăcerea premiului.

Eliminarea participărilor:

În cazul în care Bainet Comunicacion S.A. detectează orice anomalie sau suspectă că un participant împiedică dezvoltarea normală a tombolei sau manipularea incorectă a datelor, Bainet Comunicacion S.A. poate elimina unilateral înregistrarea acelui participant.

Impozitare:

Fiecare câștigător va fi responsabil pentru respectarea obligațiilor fiscale și contabile implicate în obținerea premiului în scopul impozitării personale.

În conformitate cu reglementările din impozitul pe veniturile personale, premiul acordat pentru participarea la jocuri, concursuri, tombole sau combinații aleatorii legate de vânzarea sau promovarea de bunuri sau servicii sunt supuse reținerii sau depunerii în cont, cu condiția ca valoarea premiului depășește 300 de euro. În acest sens, se raportează că valoarea premiilor acestei promoții nu este în niciun caz mai mare de 300 de euro.

Clauza de protecție a datelor:

Conform prevederilor Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, Protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, Bainet Comunicación S.A., informează că datele legate de formularul pe care ni l-ați dat, necesar pentru a participa la tombola, precum și celelalte date pe care le furnizați în caz de câștig, necesare pentru gestionarea tombolei, vor fi incluse temporar în dosarele deținute de Bainet Comunicación S.A. și de la Foxy, al cărui scop este gestionarea și controlul tombolei, iar în cazul Foxy poate fi utilizat în scopuri comerciale ... După ce au fost finalizate, aceste date vor fi șterse.

Bainet Comunicación S.A. garantează adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura tratamentul confidențial al datelor menționate și vă informează despre posibilitatea de a face exerciții, în conformitate cu L.O. 3/2018, drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție, prin scrisoarea către Bainet Comunicación S.A. Ref: Foxy Contest C / San Vicente, nº 8 bas, 48001 Bilbao.

Considerații legale:

Bainet Comunicacion S.A. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile acestui tiraj, inclusiv anularea sa posibilă înainte de data de închidere a tragerii, cu condiția să existe o cauză justificată, angajându-se să comunice prin aceleași mijloace cu care a fost informat extragerea și cu suficient înainte de noile baze, condiții sau, după caz, anularea definitivă. Participarea la tombolă implică acceptarea acestor reguli. Participarea la această tombolă implică autorizarea utilizării către Bainet Comunicacion S.A. a numelui și imaginii participanților, în cazul în care Bainet Comunicacion S.A. necesare în comunicările publicitare cu privire la tragerea la sorți, precum și autorizația de a publica numele participantului pe site-ul web Bainet Comunicacion S.A. www.hogarmania.com. Acceptarea premiului de către câștigător este voluntară, renunțând la orice pretenție împotriva Bainet Comunicacion S.A. din acest motiv.

Lasă Un Comentariu